Dane teleadresowe firmy:

                                Tako-Tel Sp. z o.o.
                                ul. Pszczyńska 55a
                                03-690 Warszawa
                                tel. : +48 22 678 92 52
                                e-mail: tako-tel@tako-tel.pl

                                Dane rejestrowe spółki:                                             
                                Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
                                XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
                                Numer KRS: 0000149430

                                Regon: 010181643
                                
NIP: PL 5240304653
                                             
                                Kapitał zakladowy: 52 000,00 PLN


                                Przedstawiciele firmy:

Zenon Mroczkowski
Prezes Zarzadu
e-mail: zenek@tako-tel.pl


Tako-Tel Sp.z o.o.